Radio Communicatie


Radio communicatie is belangrijk in het veld. Het bied u de mogelijkheid om te communiceren met uw team, en om een beeld van het veld te krijgen, acties te coordineren, en friendly fire te minimaliseren.
Van portofoons tot tactical gehoor versterkende headsets!