Alarm-/Startpatronen


Alarm/Start patronen
Alarm en startpatronen in diverse kalibers .
Alarm/Start patroon pistolen die voldoen aan het volgende zijn Vrij verkrijgbaar ,alle andere zijn Verlofplichtig

*Die geen loop of een kennelijk verkorte, geheel gevulde loop hebben;
*Die zodanig zijn ingericht dat zij uitsluitend knalpatronen van een kaliber niet groter dan 6 mm kunnen bevatten;
*Waarvan de ligplaats van de patronen en de gasuitlaat loodrecht staan op de loop of de lengterichting van het wapen.